Wybierz język:
Wybierz język:
Firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16

 

Aktualnie:
 • slider07
 • slider06
 • slider05
 • slider04
 • slider03

Wzrost konkurencyjności firmy Tomplast poprzez zakup nowoczesnych urządzeń

Numer projektu: RPMA.01.05.00-14-561/14
wartość dofinansowania - 799 800,00PLN

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego”  

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

OPIS PROJEKTU:
Przedmiotowa inwestycja została zrealizowana  w miejscowości Gąsiorowo gmina Zaręby Kościelne. Projekt dotyczył zakupu nowoczesnych maszyn oraz doposażenia przedsiębiorstwa, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów, a także udoskonalenie istniejących.

Zgodnie z harmonogramem przedstawionym w biznes planie firma zakupiła:

 • wtryskarki z różnymi formami (Maszyny wykorzystywane są do produkcji artykułów z plastiku związanych z budownictwem mieszkaniowym, drogowym oraz ogólnego zastosowania.)
 • węzeł betoniarski z automatycznymi podajnikami (węzeł umożliwia automatyzację produkcji oraz wprowadzenie nowych produktów.)
 • 3 wózki widłowe LPG (pozwolą na szybszy proces logistyczny związany ze składowaniem wytwarzanych produktów oraz dostarczeniem materiałów do linii produkcyjnych)

Ponadto firma nawiązała  współpracę z jednostką naukowo badawczą, od której zostały zakupione wyniki badań w zakresie doboru właściwych kompozytów do produkcji ekologicznych bloczków betonowych (z wykorzystaniem materiałów wtórnych).

Nowe usługi:
- KLIPS wykonany z tworzywa sztucznego polipropylen za pomocą wtryskarki. Jesteśmy pierwszą firmą w Polsce, która to produkuje (zasada działania Klipsa polega na włożeniu do formatki wypełnionej betonem, - służy on do osadzenia podkładki betonowej na pręcie).

- Podkładka Betonowa BFK jest to innowacyjny produkt na obecną chwilę nie dostępny na naszym rynku. Służy punktowej stabilizacji oraz umożliwia uzyskanie odpowiedniego dystansu od podłoża, dodatkowo jest znacznie lżejszy od innych podkładek tego typu, ponieważ stoi na 3 nóżkach oraz jest specjalnie stożkowany. Cechami charakterystycznymi podkładek betonowych wykonanych zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 będą następujące elementy /właściwości:

 • nie zawierają azbestu
 • odporne na starzenie,
 • wytrzymałość do 45 N/mm2  (klasa betonu C35/45),
 • nieprzepuszczalne dla wody o ciśnieniu do 8 atmosfer (wodoszczelność: W-8),
 • nasiąkliwość poniżej 4%,
 • mrozoodporność F150,
 • szczególnie zalecane dla betonu elewacyjnego i architektonicznego,

Zgodnie z  normą PN - EN 206-1:2003 podkładki wykonane z betonu klasy C35/45 spełniają wymogi ochrony ogniowej dla klasy C.

 

UDOSKONALONE USŁUGI:
- beton o wyższej wytrzymałości do stosowania w budownictwie standardowym (tzw. super beton):

Popiół lotny stosowany, jako dodatek mineralny do betonu będzie musiał spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 450-1+A1:2009. W trakcie pozyskiwania popiołu szczególną uwagę zwracać będziemy na wielkość strat prażenia w popiołach oraz ich miałkość – właściwości te mają duże znacznie, dla jakości popiołu lotnego stosowanego, jako dodatek w składzie produkowanego przez nas betonu. Wysoka zawartość niespalonego węgla (straty prażenia) zwiększa niepożądaną dla nas wodo-żądność popiołu, a w efekcie może zmniejszyć mrozoodporność betonu. Przy użyciu popiołów lotnych z wysoką zawartością niespalonego węgla zmniejsza się skuteczność działania domieszek chemicznych, zwłaszcza środków napowietrzających. Przy zastąpieniu części cementu popiołem lotnym następuje zmniejszenie wytrzymałości na ściskanie betonu, zwłaszcza we wczesnych okresach twardnienia. W późniejszym okresie dojrzewania (28 dni i dłużej) beton z dodatkiem popiołu lotnego osiąga wytrzymałości zbliżone lub nawet wyższe niż beton niezawierający popiołu lotnego. Dodatek popiołu lotnego, przy równoczesnym zmniejszeniu zawartości cementu w betonie, powoduje zmniejszenie skurczu betonu. Beton z dodatkiem popiołu lotnego charakteryzuje się także podwyższoną odpornością na korozyjne działanie środowisk agresywnych chemicznie. Beton oferowany przez moją firmę stworzony w wyniku przeprowadzenia badań przez jednostkę naukowo – badawczą. Oprócz swoich właściwości ekologicznych będzie charakteryzował się będzie bardzo dużą wytrzymałością na obciążenia oraz wysoką mrozoodpornością a dzięki zastąpieniu cementu popiołem lotnym produkt będzie tańszy od tradycyjnej oferty konkurencji co znacząco wpłynie na wybór właśnie naszego produktu.
 

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI !

TOMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.