Tomplast

Firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 Aktualnie: Firma otwarta jeszcze przez 4 h. 4 min. 4 s. Aktualnie: Firma jest zamknięta

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-2850/21

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-2850/21

Opis projektu

Numer projektu: POIR.03.02.02-00-2850/21

Tytuł projektu: Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji termoplastycznych elementów do zastosowań w budownictwie

Całkowita wartość projektu: 8 085 700,06 PLN

Wartość dofinansowania: 2 874 554,69 PLN

Beneficjent: Tomplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Opis projektu:

Projekt obejmuje realizację 4 zadań inwestycyjnych i jednego zadania wspierającego, obejmującego usługi doradcze związane z wytworzeniem dokumentacji niezbędnej do wdrożenia. Zadanie nr 1: Nabycie gruntu pod realizację procesu inwestycyjnego, stanowi zakup nieruchomości niezabudowanej pod realizację inwestycji początkowej. Zadanie nr 2: Wykonanie układu zasilania zakładu produkcyjnego, obejmuje wykonanie przyłącza średniego napięcia, wykonanie przebudowy linii średniego napięcia w obrębie nieruchomości oraz dostawę i montaż stacji transformatorowej wraz z transformatorem. Zadanie nr 3: Pozyskanie infrastruktury kubaturowej do realizacji procesu technologicznego polega na realizacji robót budowlanych – wykonaniu budynku hali produkcyjnej (w tym części produkcyjnej i zaplecza socjalnego) wraz z przylegającą wiatą magazynową oraz dokiem dla samochodów ciężarowych. Zadanie nr 4: Dostawa i montaż urządzeń linii technologicznej składa się z dostawy i montażu wtryskarek do produkcji materiałów termoplastycznych. Wdrożeniu towarzyszy zadanie wspierające nr 5: Realizacja usług doradczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu inwestycyjnego, w tym wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przyłącza energetycznego do zasilenia zakładu produkcyjnego, instrukcji współpracy ruchowej układu zasilania zakładu produkcyjnego oraz projektu budowlanego hali i projektów branżowych. Celem projektu jest wdrożenie własnej nowej technologii produkcji materiałów termoplastycznych o unikalnych właściwościach przeznaczonych do zastosowań w budownictwie, opracowanej w wyniku zrealizowanych prac badawczo-rozwojowych.

Efektem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacyjnej własnej technologii produkcji materiałów, w oparciu o którą produkowane będą wyroby o znacznie ulepszonych właściwościach, w szczególności odporne na różne zakresy temperatury otoczenia, z pełnym zagospodarowaniem odpadów w nowych cyklach produkcyjnych. Produkcja będzie realizowana w nowym zakładzie w Zgleczewie Szlacheckim za pomocą zakupionych urządzeń (wtryskarek) oraz innych urządzeń posiadanych przez firmę i obejmie listę kilkunastu wyrobów (materiałów budowlanych), która w procesie rozwoju firmy i opracowywania nowych rozwiązań, będzie rozbudowywana o kolejne produkty.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.