Tomplast

Firma czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 Aktualnie: Firma otwarta jeszcze przez 4 h. 4 min. 4 s. Aktualnie: Firma jest zamknięta

Przetargi

Przetargi

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 12.12.2023
O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/11/2023 Z DNIA 27.11.2023
pobierz

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2023 (zaproszenie do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu)

Szanowni Państwo, W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie RPMA .03.0 3 .0 0 – 14 – j216/23 „ Komercjalizacja wyników prac B+R i wdrożenie na rynek nowych wyrobów w oparciu o własną technologię produkcji elementów termoplastycznych poprzez rozbudowę przedsiębiorstwa w wyniku inwestycji w aktywa trwałe ”, TOMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000443037 , NIP: 5242755816 , REGON: 146434478 ) z siedzibą w Warszawie , gm. Warszawa , powiat M.St.Warszawa , woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert. Złożenie oferty przez podmiot nie jest równoznaczne z zawarciem umowy bądź zamówieniem dostawy / usługi przez Zamawiającego. Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż wtryskark i do produkcji materiałów termoplastycznych wraz z uruchomieniem testowym (rozruchem) oraz przeszkoleniem zespołu Zamawiającego

ZAWIADOMIENIE Z DNI

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 04.10.2023
O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/08/2023 Z DNIA 25.08.2023

Pobierz

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 21.04.2023 O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/03/2023 Z DNIA 10.03.2023 SPROSTOWANIE Z DNIA 30.08.2023Pobierz

ZAWIADOMIENIE Z DNIA 10.08.2023
O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 01/06/2023 Z DNIA 28.06.2023
Pobierz

Zapytanie ofertowe 01/08/2023 z dnia 25.08.2023 Dostawa i montaż 2 szt. urządzeń – wtryskarek do produkcji materiałów termoplastycznych wraz z ich uruchomieniem testowym (rozruchem) oraz przeszkoleniem zespołu Zamawiającego”

Treść: W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-2850/21 „Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji termoplastycznych elementów do zastosowań w budownictwie”, TOMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 01/08/2023 „Dostawa i montaż 2 szt. urządzeń – wtryskarek do produkcji materiałów termoplastycznych wraz z ich uruchomieniem testowym (rozruchem) oraz przeszkoleniem zespołu Zamawiającego”. Dokumentacja dotycząca zamówienia dostępna jest również na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/171186/ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2023
(zaproszenie do składania ofert – ogłoszenie o zamówieniu)

Szanowni Państwo,
W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-2850/21 „Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji termoplastycznych elementów do zastosowań w budownictwie”,
TOMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000443037, NIP: 5242755816, REGON: 146434478) z siedzibą w Warszawie, gm. Warszawa, powiat M.St.Warszawa, woj. mazowieckie zaprasza do składania ofert.
Złożenie oferty przez podmiot nie jest równoznaczne z zawarciem umowy bądź zamówieniem usługi przez Zamawiającego.
Nazwa zamówienia:
Wykonanie przebudowy linii energetycznej wraz z przyłączem oraz dostawą transformatora i sporządzeniem instrukcji współpracy ruchowej układu zasilania zakładu produkcyjnego

Pliki do pobrania


Zapytanie Ofertowe nr 01/03/2023 z dnia 10.03.2023 – Wykonanie budynku hali produkcyjnej (wraz z przylegającą wiatą magazynową i zadaszeniem nad dokiem oraz zagospodarowaniem terenu)

Zapytanie Ofertowe nr 01/03/2023 z dnia 10.03.2023 (nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 2023-49949-149929)

W związku z realizacją projektu objętego umową o dofinansowanie POIR.03.02.02-00-2850/21 „Wdrożenie własnej innowacyjnej technologii produkcji termoplastycznych elementów do zastosowań w budownictwie”, TOMPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000443037, NIP: 5242755816, REGON: 146434478) z siedzibą w Warszawie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia nr 01/03/2023 z dnia 10.03.2023 (nr ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności 2023-49949-149929), obejmującego Wykonanie budynku hali produkcyjnej (wraz z przylegającą wiatą magazynową i zadaszeniem nad dokiem oraz zagospodarowaniem terenu) w miejscowości Zgleczewo Szlacheckie, gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski, woj. mazowieckie.
Szczegóły znajdują się w załączonych dokumentach poniżej:

Ogłoszenie o zamówieniu jest również dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/149929

Opis projektu – kliknij tutaj

ZAWIADOMIENIE
O WYNIKACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA PODSTAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pliki do pobrania

Załącznik nr 3 do ZO 01_03_2023 – Projekt umowy na roboty budowlane v1_1 – pobierz

Załącznik nr 2_2 do ZO 01_03_2023 – Kosztorys i harmonogram (załączniki 1a – 1c do formularza oferty) – pobierz

Załącznik nr 2_1 do ZO 01_03_2023 – Formularz oferty [edytowalny] – pobierz

Załącznik nr 1d do ZO 01_03_2023 – projekt sanitarny – pobierz

Załącznik nr 1c do ZO 01_03_2023 – projekt elektryczny – pobierz

Załącznik nr 1b do ZO 01_03_2023 – wyciąg z projektu budowlanego wraz z dokumentacją formalną – pobierz

Załącznik nr 1a do ZO 01_03_2023 – Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia (czesc opisowa) – pobierz

Zapytanie ofertowe nr 01_03_2023 – Roboty budowlane wykonanie hali – pobierz

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi nr 1 z dnia 27032023 na pytania do ZO 01-03_2023 (ogloszenia_nr_2023-49949-149929) – pobierz

Odpowiedzi na pytania Oferentów wersja 2 29032023 do_ogloszenia_nr_2023-49949-149929 – pobierz

Aktualizacje

Załącznik 4a do Zapytania Ofertowego 01_03_2023 – projekt rysunki – pobierz

Załącznik 4b do Zapytania Ofertowego 01_03_2023 – PROJEKT ELEKTRYCZNY – pobierz

Zapytanie ofertowe nr 01_03_2023 – Roboty budowlane wykonanie hali – aktualizacja nr 1 z dnia 27032023 – pobierz

Aktualizacja nr 1 z dnia 27032023 Zapytania ofertowego nr 01_03_2023 – Roboty budowlane wykonanie hali – pobierz